VIDEO HƯỚNG DẪN THANH NHẠC & BIỂU DIỄN

 

 

   
   

34088654_10216426872367158_1583954707217383424_n.jpg (90 KB)

34104198_10216426877687291_1234252049000955904_n.jpg (75 KB)

4.jpg (125 KB)

6.jpg (118 KB)

8.jpg (107 KB)

31339941_10216189355269379_3233094536352481520_o.jpg (206 KB)

Học viên: Mỹ Duyên
IMG_0910[1].JPG (2.89 MB) 

Học viên: Tuyết Hoa

IMG_0955[1].JPG (3.07 MB)

Học viên: Ngọc Phượng (U50)

IMG_0980[1].JPG (1.89 MB)

IMG_0985[1].JPG (1.60 MB)

Học viên: Minh Thái

IMG_0828.JPG (127 KB)

Học viên: Đông Kiệt

IMG_0988.JPG (2.81 MB)

Học viên: Phạm Duy

IMG_0993.JPG (1.35 MB)

Học viên: Hồng Thủy

IMG_0999.JPG (2.83 MB)

Học viên: Cẩm Vân Q.8

IMG_1097.JPG (1.74 MB)

Học viên: Mỹ Châu

IMG_1072.JPG (2.13 MB)

 ..........